Konsultacinės įmonės AYUS ir PRIMUM ESSE įgyvendina projektą

„SKAITMENINĖS PRIEMONĖS SUAUGUSIŲJŲ SAVIVALDAUS MOKYMOSI EFEKTYVUMUI DIDINTI“

Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslas – efektyvus savarankiškas mokymasis, leidžiantis sutaupyti laiką ir geriau įsisavinti žinias. Šiam tikslui pasiekti numatoma sukurti mobiliems įrenginiams pritaikytas skaitmenines aplikacijas:

      - asmens mokymosi potencialo vertinimui;

      - savivaldaus mokymosi kompetencijų tobulinimui;

      - svarbių kognityvinių funkcijų lavinimui.

Kuriamos aplikacijos išskirtinumas – kompleksiškumas ir orientacija į individualias besimokančiojo savybes bei poreikius

Naudojant kuriamas priemones, bus galima stiprinti savivaldžiam mokymuisi reikalingas kompetencijas, atsižvelgiant į besimokančiojo asmenybės ypatumus (tokius kaip su mokymosi motyvacija, savikontrolės lygis, vyraujantis mokymosi stilius ir kt.). Bus galima įsivertinti ir tobulinti mokymuisi svarbias kognityvines funkcijas (atmintį, dėmesį, mąstymo lankstumą ir kt.

Sukurtomis priemonėmis bus naudojamasi savarankiškai. Aplikacijų pagalba bus galima:

  1. Įsivertinti savo mokymosi potencialą. Tam numatoma sukurti asmenybės ir kognityvinių funkcijų vertinimo testus ir klausimynus. Atlikęs įsivertinimo užduotis besimokantysis gaus asmenybės profilį, kuriame bus aprašytos jo, kaip besimokančiojo, stipriosios ir silpnosios pusės, bei pateiktos rekomendacijos, kaip siekiant geresnių mokymosi rezultatų galima pasinaudoti išryškintomis stiprybėmis ir sumažinti silpnųjų vietų poveikį.
  2. Įsivertinti savo savivaldaus mokymosi kompetencijas. Užpildęs klausimyną asmuo gaus savivaldaus mokymosi kompetencijų vertinimo profilį, kuriame bus įvertintas kiekvienos kompetencijos išvystymo lygis ir rekomendacijas apie stiprintinas žinias ir gebėjimus.
  3. Stiprinti savivaldaus mokymosi kompetencijas. Besimokantysis galės tikslingai pasirinkti specialiai parengtas lavinamąsias užduotis skirtas atskirų gebėjimų stiprinimui.
  4. Stiprinti savivaldžiam mokymuisi reikalingas kognityvines funkcijas.
  5. Susikurti asmeninio tobulėjimo planą ir tikslingai pasirinkti mokymosi formą, strategijas, metodus, priemones, laiką bei kitus elementus, atsižvelgdamas į savo mokymosi potencialo vertinimo rekomendacijas bei savarankiško mokymosi gebėjimų lygį.