Konsultacinė įmonė AYUS ir IT įmonė RADISOFT įgyvendina projektą

Technologija skirta vairuotojų profesionalų kognityvinės parengties stiprinimui ir stebėsenai

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“ 

PROJEKTĄ FINANSUOJA Europos regioninės plėtros fondas

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia     2020-07-16
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga    2023-10-30

 

Projekto vykdymo metu naudojant šiuolaikines interaktyvias technologijas ir remiantis projekto metu atliktais moksliniais tyrimais bus sukurta sistema sunkvežimių vairuotojų budrumui ir veiksnumui kelyje didinti. Sistema skirta sunkvežimių transporto įmonėms (verslui) ir/arba Sunkvežimių vairuotojams (asmeniškai).

Santrauka

Europos komisijos duomenimis 2019 metais kaštai susiję su sunkiasvorių transporto priemonių dalyvavimu eismo įvykiuose siekė 23,0 mlrd. Eurų. Netiesioginiai kaštai (klientų praradimas, laiko praradimas, prastovos dėl sugadintų transporto priemonių, psichologinė žala sužeistiesiems ir jų artimiesiems ir pan.) gali būti nuo keturių iki dešimties kartų didesni nei tiesioginiai.

Nors automobiliuose pilna elektronikos, supaprastinančios vairavimą, žmogiškasis veiksnys nėra eliminuojamas. Netgi priešingai, dėl dėmesio atitraukimo, ryžtingumo trūkumo priimant sprendimus, pernelyg aukšto pasitikėjimo savimi, klaidingo situacijos interpretavimo jis išlieka pagrindine eismo įvykių ir kritinių situacijų priežastimi. Tokios rizikos suvaldymas ir prevencijos priemonių paieška yra pastarųjų dešimtmečių iššūkiu visame pasaulyje.

Šiuo metu pasaulyje nėra sukurta taikomojo kompleksinio IT sprendimo, kurios būtų skirtas sunkvežimių vairuotojų budrumui ir veiksnumui kelyje didinti ir kuris leistų vairuotojui profesionalui palaikyti atitinkamą kognityvinės parengties veikti lygmenį visos darbo dienos eigoje.

Kuriama sistema bus pritaikyta naudojimuisi planšetėse ir mobiliuose telefonuose - profesionalūs vairuotojai galės bet kuriuo metu stiprinti savo budrumą ir "proto aštrumą" (pvz. dėmesio sutelkimas, dėmesio paskirstymas, atmintis, kūrybinis mąstymas ir pan.). T.y. vairuotojas, nuolat naudodamas sukurtą sistemą, pagerintų savo kaip vairuotojo gebėjimą tinkamai reaguoti kritinėse situacijose ir nepakliūti į kritines situacijas.

Numatoma, kad sistema turės šiuo funkcionalumus:

  1. Sistema leis operatyviai, patikimai ir nebrangiai įvertinti vairuotojo pasirengimą kokybiškai ir saugiai dirbti savo darbą;
  2. Sistema leis greitai, bet kuriuo patogiu vairuotojui metu ir nebrangiai stiprinti vairuotojo kognityvinį pasirengimą kokybiškai ir saugiai dirbti savo darbą;
  3. Sistema leis realiuoju laiku perspėti vairuotoją (ir administraciją) apie grėsmes kylančias dėl nepatenkinamos vairuotojo mentalinės būsenos;
  4. Sistema transporto įmonės administracijai suteiks galimybę realiuoju laiku turėti informaciją apie vairuotojo kognityvinę parengtį ir streso momentus kelyje.
  5. Sistema leis stebėti vairuotojo kognityvinės parengties dinamiką (savaitės, mėnesio) ir pagal ją koreguoti vairuotojo darbo krūvį.