Programa parengta pagal Oksfordo universiteto psichologų asociacijos parengtą knygą ir metodikas "24 charakterio stiprybės ir vertybės" (Christopher Peterson and Martin e. p. Seligman "Character Strengths and Virtues").

Programoje naudojami „VIA Institute for charakter" mokslininkų (psichologų ir sociologų) komandos išanalizuotas senovės kultūrų palikimas, tokių, kaip Kinijos kultūra, paremta Konfucijaus vertybėmis, Taoistų vertybės, Pietų Azijos kultūros ir Budizmo vertybės, Hindu Vedinės vertybės, Vakarų kultūrose Atėnų vertybės, Judėjų-Krikščioniškosios vertybės, Islamo vertybės.

Programos platforma sustiprinta teorijomis tokių psichologų mokslininkų, kaip Edward L.Thorndike, Erik Erikson, Abraham Maslow, Ellen Greenberger, Marie Jahoda, Caroll Ryff, Gordon Allport, Henry Odbert, Michael Cawley, James Martin, John Johnson, Lawrence Kohlberg, George Vaillant, Howard Gardner, Shalom Schvarz ir kt.

Charakterio ugdymo programa remiasi šiuo pagrindiniu teiginiu: "Būti pačiam stipriu žmogumi yra žymiai geriau, nei priklausyti ar paklusti kitiems abejotinos jėgos ir patikimumo žmonėms".

Charakterį iškeliame kaip vieną svarbiausių vidinių asmenybės psichikos mechanizmų, kurio dėka mes priimame sprendimus gyvenime, formuojame nuostatas, išsakome požiūrį, formuojame savo įvaizdį sociume.

Charakterio augimas ir stiprinimas nėra susijęs su akademinių žinių, faktų įsiminta gausa. Jis vystosi santykyje su kitais žmonėmis ir su savimi, kai įvairiausiose gyvenimo situacijose mes norime teigiamų rezultatų tiek aplinkiniams, tiek sau. Norime gero gyvenimo. Ši programa atskleidžia kas yra „geras" gyvenimas ir „geras" žmogus su „geru" charakteriu, per didžiųjų senovės kultūrų ir šiandieninių psichologijos teorijų analizę.

Charakterį analizuojame per stipriųjų jo savybių prizmę, nes jas stiprinti ir vystyti yra racionaliau, nei taisyti ir analizuoti silpnąsias. Stipriosios savybės nurodo mūsų gyvenimo kryptį, pagrindines mūsų asmenybės realizavimosi gaires.

Mes kviečiame:

atpažinti savo savasties sudedamuosius komponentus;

sužinoti, kaip juos galima realizuoti kasdieniame gyvenime;

gebėti šį žinojimą įgyvendinti.

Kviečiame atrasti savyje vidinę motyvaciją daryti pokyčius savo charakteryje. Pateikiame įrodymus, kodėl tai yra reikalinga. Programa ugdo žmonėse savo asmenybės unikalumo suvokimą per savo charakterio bruožų pažinimą.

Programoje analizuojame tokius aspektus, susijusius su charakteriu:

charakterio savybių ir talentų bei gebėjimų sąsajos;

situacijų ir jose susidarančių aplinkybių vaidmuo, leidžiantis arba stabdantis pasireikšti tam tikroms charakterio savybėms;

pasitenkinimas, kuris būdingas propaguojant charakterio stiprybes;

ką išlošiame koncentruodami dėmesį į stiprybes ir jas vystydami.