Tikėjimas keičia gyvenimus. Nuo nevilties ir nesugebėjimo išpildyti savo potencialą mus apsaugo žinojimas, kad kažkas mumis tiki labiau nei mes tikime savimi pačiais
                                                                                                                                                                                                                          R. Feuersteinas

feuerstein
AYUS – Feuerstein Instituto autorizuotas mokymų centras Lietuvoje 


Feuerstein mąstymo potencialo stiprinimo ir geresnių mokymosi galimybių vystymo programos

Mokymai skirti pedagogams, psichologams, socialiniams darbuotojams, būsimiems ir esamiems tėveliams, ugdymo įstaigų vadovams, visiems dirbantiems su vaikais.

Programos lavina mokinių pažintines funkcijas, būtinas sėkmingam mokymuisi, padeda atrasti individualius ir labiausiai tinkamus būdus mokytis, ugdo dėmesio koncentraciją, gebėjimą klasifikuoti, kategorizuoti, abstrahuoti ir atrasti bei pritaikyti strategijas, kurios palengvintų užduočių suvokimą ir atlikimą.

Programos yra paremtos išsamiais moksliniais tyrimai ir taikomos daugiau nei 70-yje autorizuotų Feueresteino instituto centrų daugiau nei 30- yje pasaulio šalių.

Šiuo metu organizuojame mokymus pagal šias programas:

FIE- Basic programa skirta ugdyti 4–9 m. amžiaus vaikus, lavinti jų pažintinę, socialinę ir emocinę raidą.

Programa taikoma ir kaip reabilitacinė ugdymo priemonė asmenims, turintiems specialiųjų poreikių.

konfederacijaPlačiau apie mokymus

FIE- Standard programos skirtos ugdyti 9 -18 metų amžiaus vaikus, jaunimą bei suaugusius. Programos yra pritaikytos ir mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir norintiems efektyviau mokytis ir taip pat gabiems mokiniams.

konfederacijaPlačiau apie mokymus