Feuersteino organizuotuose mąstymo potencialo stiprinimo mokymuose (The Feuerstein’s Instrumental Enrichment Program), supratau, kad iš tiesų ši metodika padeda vaikui pasitikėti savimi, atverti savo potencialą. Esu dėkinga lektorei Larrisai Ben Yehuda, kuri sudarė tokias patirtinio mokymosi situacijas mokymų dalyviams, kurios pagrindinė, kaip svarbu vaikui mokymosi įgūdžius pritaikyti sprendžiant realaus gyvenimo problemas bei maksimaliai atskleisti jo gebėjimų potencialą.

Lietuvos edukolofgijos universitetas
Lekt. dr. Kristina Gailienė


Feuersteino Instrumental Enrichment programa pateikia aiškią struktūrą ir metodą analizuoti (vaiko) mąstymo procesus bei veiksmingus įrankius stiprinti atskiras kognityvines funkcijas. Didelė FI dėstytojos patirtis bei intensyviu praktiniu patyrimu pagrįstas mokymas užtikrino išsamų FIE metodikos supratimą ir pasirengimą praktiniam taikymui.

“Mokykla Vaikams” įkūrėjas
Alfredas Ramanauskas


Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai dažniausiai turi dirbti daugiau ir ilgiau, negu įprastos raidos ar įprastų gebėjimų vaikai. Dažnu atveju tas „darbas“ prasideda ankstyvame amžiuje – įvairios užduotys, pratybos, dažnai vaiką motyvuojant ne pačiu mokymosi procesu, bet mažais apdovanojimais po jų atlikimo. Kitaip tariant, mokslas – karti šaknis, kurią turi kažkaip įveikti - suvalgyti kad paskui gautum saldainį. Mokykliniais metais užduotys namuose yra tai, ko vaikas mokykloje nespėjo baigti/nesuprato ir, žinoma, namų darbai. Kartais tėvai turi kartu su vaiku „prasukti“ visą dienos mokykloje juostelę: „ką veikėte per šitą pamoką, kaip tu supratai, ko nesupratai, kodėl“... Gerai, jei tėvai turi tam galimybių (laiko, kompetencijų), vis dėlto - ar išties ilgos mokymuisi skiriamos valandos, dailyraščio rašymas, mechaninis išmokimas, aritmetinės lygtys yra tai, ko labiausiai reikia mūsų vaikams?
Esu mama, auginanti du vaikus – vieną ypač gabų ir viskuo besidomintį, antrą – kitaip ypatingą, kurį sudominti akademiniais dalykais ar užduotimis man yra tikras iššūkis. Suprasti, kas būtent vaikui nesiseka ir – svarbiausia – žinoti, kaip jam padėti įveikti sunkumus – man, kaip mamai, tikrai svarbi tema.
Feuersteino mąstymo potencialo mokymuose pirmiausia man svarbus pats požiūris – ne siekis ieškoti, ko vaikas negali, o kryptingas gilinimasis, kuriame informacijos, susijusios su užduotimi, etape atsiranda „trikdžiai“. Tikslas – ne kuo greičiau, be klaidų atlikti paskirtą užduotį - tikslu tampa tam tikra (speciali) pagalba pačiam atlikimo procesui. Užduotys palaipsniui sunkėja, tačiau sėkmė neišvengiama ir tai sukelia pasitikėjimo jausmą abiem pusėms.
IE Standart mokymai suteikė žinių apie vyresnių vaikų/suaugusių mąstymo skatinimo galimybes. Kol kas tik pradėjau dirbti/žaisti su savo 9 metų dukra. Dukrai einasi lengvai, jai užduotys iš tiesų tarsi žaidimas. Mano vaidmuo tame man labai priimtinas – esu tame ne visažinė, kuri iš dukros tikisi teisingų atsakymų, labiau – pagalbininkė, reikiamu metu užduodanti tikslinantį klausimą.
Labai laukiu IE Basic mokymų, kur tikiuosi įgyti daugiau žinių, kaip dirbti su mažuoju vaiku.
Tos penkios mokymų dienos man pravėrė dar vienas duris – tai, ką Larissa kasdien pasakojo apie R. Feuersteiną, jo požiūrį ir santykį su sunkumus turinčiais žmonėmis, vaikus, patvirtino, kad svarbu ne žinių kiekis, bet pats mokymosi procesas, santykis, sėkmės pajautimas.
Informacijos ir naujų žinių buvo daug, tačiau ji buvo pateikiama įvairiais kanalais – per pavyzdžius, patiems nuolat išbandant praktines užduotis, komentuojant, kartu ieškant atsakymų, todėl nebuvo labai sunku.
Larissa nuolat pasakojo pavyzdžius ir savo gyvenimo, darbo su vaikais, kolegų veiklos pavyzdžių ir atvejų. Skatino ir mus nuolat ieškoti sąsajų – atliekant užduotis, analizuojant, kur ir kodėl kyla sunkumų.
Galimybė stebėti Larissos praktinį užsiėmimą su vaiku dar labiau „užnorino“ bandyti pačiai.
Mokymai vyko tikrai lengvai suprantama anglų kalba.
Labai tikiuosi, kad atsiras galimybė paskatinti mokytis tėvus ir pas mus. Vienas didžiausių kliuvinių yra santykinai didelė mokymų kaina. Tai, kad užsienio šalyse tėvai sėkmingai mokosi, pirmiausia siekdami padėti savo vaikams, o vėliau pradeda dirbti ir su „svetimais“ - taip pat svarbus argumentas.
Tai, kad Feuersteino instuitutas veikia daugybę metų, kad visame pasaulyje yra šiais principais paremtų ugdymo ir tyrimų centrų, kad mąstymo potencialo skatinimo priemonės įvedamos kaip atskira disciplina valstybinėse mokyklose, leidžia man patikėti, kad tai – tikra, veiksminga.


Lietuvos autizmo asociacija
"Lietaus vaikai" valdybos narė
Kristina Radžvilaitė


REFLECTION of a course participant
I attended the course delivered by Ms Larissa Monastursky (Ben Yehuda), which was an invaluable learning experience for me for two main reasons:
1) Getting acquainted with the program significantly broadened my pedagogical horizons and raised my motivation to become a better language teacher and educator in general. I was equipped with instruments which can help my students achieve better learning results.
2) The enthusiasm and efficiency with which the course was delivered was another source of inspiration strengthening my belief that with a caring mediator who uses the right mediation instruments in the right way every child can achieve much more than it may seem at first.

I am grateful for this learning opportunity and understand that I have a long way to go to be able to effectively apply in my teaching context everything I was taught during the course week in Vilnius. At the same time, I hope for further opportunities to get better acquainted with other instruments developed by Professor Feuerstein and his colleagues which I would be able to apply in my work at school.

Valdone Verseckiene,
English teacher
at Kursenai Laurynas Ivinskis
Gymnasium, LithuaniaPenkių dienų Feuerstein mokymai buvo intensyvūs, įdomūs ir naudingi tiek asmeniškai, tiek profesine prasme. Su šia metodika nebuvau anksčiau susipažinusi. Esu dėkinga lektorei už aiškiai pateiktą metodiką kognityvinių funkcijų gerinimui, kuri pritaikyta darbui tiek su vaikais, paugliais, suaugusiais bei turintiems specialiųjų poreikių. Lektorės patirtis ir teorinės žinios, bei mokymų metu atliktos praktinės užduotys buvo labai naudingos mokymosi procesui. Labai laukiu mokymų tęsinio.


Karjeros konsultantė,
lektorė Dalia Apulskė