feuerstein

 

FEUERSTEIN INSTITUTO (Izraelis)
MĄSTYMO POTENCIALO ir MOKYMOSI ĮGŪDŽIŲ STIPRINIMO PROGRAMA
The Feuerstein’s Instrumental Enrichment Program (FIE)


APIE MĄSTYMO POTENCIALO STIPRINIMO PROGRAMĄ

Kiekvienas žmogus turi didžiulį, tačiau neretai užslopintą potencialą tobulėti, kiekvienas gali pagerinti savo mokymosi įgūdžius bei mąstymo funkcijas nepriklausomai nuo amžiaus, įgimtų gebėjimų ar net nuo mentalinių (protinių) bei psichologinių sutrikimų. Taip yra todėl, kad žmogaus smegenys pasižymi plastiškumu – jos geba keistis bei prisitaikyti, tačiau tai neįvyksta be papildomų pastangų ... 

Programa skirta:

pedagogams, psichologams, socialiniams darbuotojams, būsimiems ir esamiems tėveliams, ugdymo įstaigų vadovams ir visiems dirbantiems su vaikų ir suaugusių ugdymu.

Programos taikymas:

 • Ypatingai gabių ir talentingų vaikų ir jaunimo ugdymui;
 • Specialių poreikių vaikų, jaunimo ir suaugusių ugdymui;
 • Hiperaktyvių vaikų ugdymui;
 • Bendrosioms ugdymo programoms;  

 

Feuersteino Programos (FIE) tikslas – padėti kiekvienam pagerinti savo mokymosi įgūdžius, išmokyti šiuos įgūdžius pritaikyti sprendžiant realaus gyvenimo problemas bei maksimaliai atskleisti gebėjimų potencialą – kur kas didesnį nei kiekvienas individas (žmogus) įsivaizduoja turįs.

Feuersteino Metodas (Mediated Learning Experience) – tai pasaulyje žinoma profesoriaus Reuven Feuersteino sukurta unikali mokomoji technika, kuri padeda didinti mąstymo kokybę ir palengvinti bei paspartinti mokymąsi, atrandant geriausią būdą ir tinkamiausią mokymosi strategiją.

 Feuersteino metodas sutelktas į:

Mąstymo gebėjimus
Mokymosi gebėjimus
Talentų atskleidimą ir vystymą

Jau daugiau nei 50 metų Feuersteino mokymosi instrumentai ir programos taikomos Feueresteino instituto centruose daugiau nei 30-yje pasaulio šalių, o Feueresteino metodus pedagogai ir psichologai taiko daugiau nei 80-yje šalių. Feuersteino programos užduočių rinkiniai ir mokytojų knygos išverstos į 17 kalbų.

IŠMOKĘ NAUDOTI FEUERSTEINO METODIKAS
JŪS GEBĖSITE:

 • Išmokyti mokinius* greitai,  savarankiškai ir motyvuotai mokytis.

Feuersteino metodu atskleidžiama ir skatinama instinktyvi (įgimta) vaikų motyvacija mokytis, to pasekoje atsakomybė už tobulėjimą atsiduria mokinio rankose ir pagerėja bei pagreitėja mokymosi rezultatai.

 • Lavinti mokinių* savistabą, kritinį mąstymą bei kūrybiškumą.
 • Atskleisti mokinių* gabumus ir talentus.
 • Padėti mokiniams* lengviau integruotis į bendruomeninį gyvenimą ir lengviau spręsti bendravimo ir kitas problemas.
 • Sustiprinti mokinių* pagrindinius mąstymo įgūdžiusir praplėsti mokinių kognityvinių gebėjimų ribas.

Feuersteino Metodo pagalba mokiniai mokomi įžvelgti sąsajas bei priežasčių-pasekmių dėsningumą, kontroliuoti impulsyvų mąstymą, lyginti, prognozuoti, kategorizuoti, diferencijuoti, kelti ir tikrinti hipotezes bei pagrįsti išvadas.

 • Padėti mokiniams* tapti atsakingais, motyvuotais ir savarankiškais, ir patiems priiminėti sprendimus
 • Veiksmingai dirbti su specialių poreikių mokiniais*.

 * Tekste naudojamas apibendrinantis žodis Mokiniai, bet šiuo atveju turima galvoje visos amžiaus grupės: vaikai, jaunimas, suaugusieji

Mokymų dalyviai išklausę Instrumentinio praturtinimo (IP) standartinę programą Standard Ir Basic gaus Feuerstein instituto "Instrumental Enrichment Mediator" sertifikatus ir mokymo metodikas bei praktinius instrumentus, kuriuos iškart galės taikyti savo darbe. Sertifikatai išduodami keturiems metams. Vėliau jie atnaujinami, išklausius kursą internetu. Kurso kaina apie 100 EUR.

DALYVIŲ ATSILIEPIMAI

APIE REUVENĄ FEUERSTEINĄ

Prof. Reuven Feuerstein (1921-2014) – vienas geriausių kognityvinės srities psichologų, sukūręs specialius mokymosi vertinimo instrumentus ir specialias mąstymą, intelektą ir mokymąsi lavinančias programas. R. Feuersteinas 1956 m. Jeruzalėje įkūrė Mokymosi potencialo stiprinimo institutą (ICELP) – tarptautinį švietimo, gydymo bei tyrimų centrą, kurio pagrindinis tikslas yra įgalinti įvairių gebėjimų žmones mokytis patiems. Institutas turi metodikas darbui su labai talentingais vaikais ir padeda pagerinti mokymosi įgūdžius vaikams bei suaugusiems, turintiems emocinių, psichologinių, kognityvinių ar socialinių problemų.

Tikėjimas keičia gyvenimus. Nuo nevilties ir nesugebėjimo išpildyti savo potencialą mus apsaugo žinojimas, kad kažkas mumis tiki labiau nei mes tikime savimi pačiais.

                                                                                                    R. Feuerstein

 INFORMACIJA ir REGISTRACIJA galima:

Tel.: +370 650 86071;

Elektroniniu paštu: trainings@ayus.lt 

Mokymai vyks Vilniuje, tikslią vietą paskelbsime vėliau.

Mokymų partneriai:
LIETUVOS ŠVIETIMO KONFEDERACIJA

KĖDAINIŲ ŠVIESIOJI GIMNAZIJA 

  Mokymus organizuoja

FEUERSTEIN AUTORIZUOTAS CENTRAS LIETUVOJE

konfederacija

Feuersteino institutas: http://www.icelp.info